Vår leverantör LEM lanserar en ny sensor för mätning av läckström i laddningsstationer.

CDSR är en läckströmssensor, utvecklad för att möta marknadens efterfrågan av laddningsstationer med läckströmsövervakning, för bostäder och kommersiella anläggningar. Den erbjuds både till enfasanläggningar och trefasanläggningar. Med en maximal ström per fas på 32A rms, kan CDSR integreras i AC-laddare från 3,7 kW till 22kW.
LEM, ett ledande globalt företag inom elektrisk mätning för industri- och fordonstillämpningar, lanserar CDSR, en ny sensor för mätning av läckström, baserad på företagets icke-återkopplade Fluxgate-teknik. CDSR är innovativ, extremt kompakt och säker, vilket möjliggör för tillverkare att optimera elektronikkonstruktionen för laddningsprodukter.

Bristen på heltäckande infrastruktur för laddning är ett allvarligt hinder för den globala elfordonsmarknadens tillväxt. 2019 fanns det endast 7,3 miljoner laddningspunkter för elfordon i hela världen, varav 6,5 miljoner var privata. För att stödja det ökande användandet av elfordon, påskyndad av en politisk ambition att gradvis avveckla försäljningen av fordon med förbränningsmotorer, måste laddningsinfrastrukturen kraftigt byggas ut.

På grund av den förväntat höga efterfrågan, måste tillverkare av elektriska laddare utveckla lösningar som är konkurrenskraftiga, prisvärda och kan tillverkas i stora volymer. Utöver att vara lättinstallerade för slutanvändaren, måste de även tillgodose många standardkriterier för såväl produktens säkerhet, som dess tålighet.

Sedan 2016 kräver IEC-standarder, IEC 62955 / IEC 62752, detektion av läckande likström på 6 mA DC för att undvika att jordfelsbrytare av typ A slutar att fungera. Denna så kallade “blindeffekt” uppkommer i elfordon med bristande isolering.

Elfordon har ett integrerat batteripaket, som drivs med likström (DC). Det kan generera en läckström vilken kan avaktivera en jordfelsbrytare av hushållstyp (typ A). För att skydda jordfelsbrytaren och undvika installation av jordfelsbrytare, typ B, i elskåp hemma hos elbilsägare, inkluderas en krets som detekterar DC-läckströmmen, i laddningsstationen. Det är detta som är CDSR-sensorns uppgift.

CDSR är en läckströmssensor, utvecklad för att möta marknadens efterfrågan av laddningsstationer med läckströmsövervakning, för bostäder och kommersiella anläggningar. Den erbjuds både till enfasanläggningar och trefasanläggningar. Med en maximal ström per fas på 32A rms, kan CDSR integreras i AC-laddare från 3,7 kW till 22kW.

I enlighet med trenden mot digital elektronik tillhandahåller CDSR inte bara utgång för analog kommunikation utan även ett seriellt gränssnitt (SPI), som möjliggör enkel anslutning av maskinvara. CDSR drivs med +3,3 VDC-matning och har normalt en strömförbrukning på endast 50 mA vid mätning av 150 mA som maximal resterande primärström.

CDSR-sensorns relativa beteende säkerställer att den kan motstå matningsavdrift och bibehålla stabil utgående mätning.

CDSR är extremt robust och fungerar i samtliga laddare för elfordon. Den har en arbetstemperatur mellan -40°C och 85°C, kan motstå accelerationskrafter på upp till 10 G samtidigt som den bibehåller nominell prestanda. Sensorn har mycket hög nivå av isolation mellan primär- och mätkretsar, tack vare lång krypsträcka och stort mellanrum (13,2 mm).

Utformad för att säkerställa en hög säkerhetsnivå tillhandahåller CDSR som standard, en utgående detekteringssignal med en reaktionstid på under 200 µs. Tillsammans med en oberoende testlindning kan laddartillverkare testa sensorns prestanda i realtid, för att garantera maximal säkerhet.

CDSR tillför en nödvändig komponent för en elektrifierad värld genom att göra framtidens laddningsinfrastruktur säkrare, mer tillförlitlig och prisvärd. Denna nya teknik, som utvecklats av LEMs erfarna FoU-team i Genève, öppnar dörren till nya horisonter där DC-system utnyttjas för minskade CO2-fotavtryck.