Elektroniska reläer och kontrollenheter

Våra reläer och kontrollmoduler består av till viss del återanvändbar hårdvara som tillsammans med kundspecifik mjukvara möjliggör helt kundunika applikationer. De har motsvarande infästning som KFZ reläsocklar vilka är standard i fordon. Detta medför en enkel och beprövad installationsmetod. Några exempel är elektroniskt högströmsrelä, styrenhet för t ex. generator och batteri, omvandlare från CAN till LIN och/eller PWM samt I/O-moduler.

Fordons-
elektronik

Accilator har stor erfarenhet av fordonselektronik. Vårt huvudfokus är kommersiella fordon såsom tillverkare av lastbilar, bussar och arbetsfordon.
Vår produktmix består av både specialutvecklade kundanpassade produkter samt mer standardiserade produkter. Genomgående är att de är anpassade för de tuffa krav som våra kunder ställer.