Elektroniska reläer & Kontrollenheter

Våra reläer och kontrollmoduler består delvis av återanvändbar hårdvara som tillsammans med kundspecifik mjukvara möjliggör helt kundunika applikationer. De har motsvarande infästning som KFZ reläsocklar vilka är standard i fordon. Detta medför en enkel och beprövad installationsmetod.

Några exempel är:

  • elektroniskt högströmsrelä
  • styrenhet för till exempel generator och batteri
  • omvandlare från CAN till LIN och/eller PWM samt I/O-moduler

Fordonselektronik

Accilator har stor erfarenhet av fordonselektronik. Vårt huvudfokus är kommersiella fordon såsom tillverkare av lastbilar, bussar och arbetsfordon.
Vår produktmix består av både specialutvecklade kundanpassade produkter samt mer standardiserade produkter. Genomgående är att de är anpassade för de tuffa krav som våra kunder ställer.