Varvtalsgivare

Vi erbjuder elektroniska och magnetiska varvtalsgivare som är konstruerade för tillförlitlighet och lång livslängd och kan detektera både riktning och hastighet av rörliga metallföremål eller magnetiskt material.

Sensorer & Switchar

Vi har stor erfarenhet av sensorer och switchar och dess applikationer. Vår produktmix består av både specialutvecklade, kundanpassade produkter samt mer standardiserade produkter.