Mikrofoner för förarutrop

Mikrofonen TA-104 från Mymex är välbekant bland bussförare då den används frekvent för utrop av hållplatser mm i stadsbussar. För de varianter som säljs med Accilators artikelnummer så gäller att vi har certifierat dessa enligt gällande flamskyddregler för komponenter i bussars interiör. Läs gärna mer om detta i vårt datablad.

HMI

Accilator har stor erfarenhet av att utveckla produkter inom HMI (Human-Machine Interface), alltifrån enkla reglage till avancerad HUD-teknik. Vi erbjuder dels färdiga produkter för snabb implementering men även kompletta utvecklingsprojekt från tidig förstudie till validering inför serieleverans.