CoolBlue®

CoolBlue-kärnor i materialet Nanoperm® (nanocrystalline) används för att minska skadliga spänningar och strömmar i motorlager från högpresterande och/eller snabbcyklande växelriktare. Utan CoolBlue-kärnor leder dessa oönskade strömmar till att motorlagret mattas av, till elektrisk nedbrytning i lagersmörjmedlet och slutligen motorhaveri. Förutom att minska överspänningen vid motorterminalerna, dämpar CoolBlue-kärnor också asymmetriska interferensströmmar som orsakas av parasitiska läckagekapacitanser i motorkabeln och motorn.

EMC & EMI

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder med val av skyddskomponenter till elektronikapplikationer. Inom EMI (Electromagnetic Interference) har vi produkter som är anpassade för alla krav som ställs inom detta område.