Skyddskomponenter

Vi har ett komplett sortiment av skyddskomponenter med säkringar, TVS-dioder, varistorer, GDTer, CMF (Common Mode noise Filter) och mini-brytare för batterier.

EMC & EMI

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder med val av skyddskomponenter till elektronikapplikationer. Inom EMI (Electromagnetic Interference) har vi produkter som är anpassade för alla krav som ställs inom detta område.