EMV-drosslar

Våra en- eller flerfaskompenserande EMV-drosslar och common mode-drosslar är baserade på Magnetecs nanokristallina material Nanoperm®. De erbjuder enastående låga förluster ihop med en minimal sektionshöjd. Volymkraven reduceras med upp till 60 % jämfört med mer allmänt använda ferrit-drosslar med samma nominella data. Våra drosslar är designade i enlighet med DIN EN 60938-1:2008-02.

EMC & EMI

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder med val av skyddskomponenter till elektronikapplikationer. Inom EMI (Electromagnetic Interference) har vi produkter som är anpassade för alla krav som ställs inom detta område.