Skyddskomponenter

Vi har ett komplett sortiment av skyddskomponenter med säkringar, TVS-dioder, varistorer, GDTer, CMF (Common Mode noise Filter) och mini-brytare för batterier.

Kraftelektronik & Elektrifiering

Accilator har stor erfarenhet av elektronik och val av komponenter till elektronikindustrin. Vårt fokus är främst kraftelektronik och genomgående är våra produkter är anpassade för de tuffa krav som ställs inom detta område.