ECC – EtherCAT®
Strömomvandlare

ECC – EtherCAT® Strömomvandlaren överför den analoga utströmmen från IN-, IT- och ITN-omvandlarna med hög precision till EtherCAT® -miljön.

Powerlens Ström- och Spänningsomvandlare

Powerlens ström- och spänningsomvandlare överför utströmmen från en CT- eller IN-sensor med hög precision och den anslutna spänningssignalen till EtherCAT®-miljön eller en CAN-buss.

Test & Mät

Krävande applikationer som högprecisionstest- och mätutrustning kräver mycket noggranna och pålitliga strömsensorer för att analysera effektiviteten hos olika elektroniska och elektriska system, till exempel växelriktare monterade på HEV (hybridelektriska fordon) och EV (elfordon). Vi tillhandahåller ett brett utbud av mycket noggranna och pålitliga strömsensorer och system som är lämpade för dessa applikationer.