Enkanals- och flerkanalssystem

TPS II och MCTS II är kompletta system som består av strömförsörjning, strömsensorer, kablage och belastningsmodul.

Enkanalssystem TPSII

Flerkanalssystem MCTSII

Test & Mät

Krävande applikationer som högprecisionstest- och mätutrustning kräver mycket noggranna och pålitliga strömsensorer för att analysera effektiviteten hos olika elektroniska och elektriska system, till exempel växelriktare monterade på HEV (hybridelektriska fordon) och EV (elfordon). Vi tillhandahåller ett brett utbud av mycket noggranna och pålitliga strömsensorer och system som är lämpade för dessa applikationer.