Högprecisionsströmsensorer

Högprecisions-strömsensorer

Strömsensorerna är för högprecisionsanalys av AC/DC-ström. Äldre IT-sensorerna är analogkompenserade, de nya CT- och IN-sensorerna digitalkompenserade. Den digitala kompensationen ger en mycket hög DC-noggrannhet i kombination med ett mycket högt frekvensområde och låg fasförskjutning.

Fördelar:

  • Strömsensorer upp till 2000Arms
  • Closed loop (kompenserad) strömomvandlare med mycket noggrann nollflödesdetektor
  • Elektrostatisk skärmning mellan primära och sekundära kretsar
  • 9-pin D-Sub sekundär kontakt
  • Optiskt isolerad utgång indikerar omvandlarstatus
  • LED strömindikator
  • Mycket hög noggrannhet
  • Väldigt god linjäritet
  • Extremt låg temperaturdrift
  • Bred frekvensbandbredd
  • Hög immunitet mot externa fält
  • Utsignal med lågt brus
  • Låg brusåterkoppling till primärledaren

Test & Mät

Krävande applikationer som högprecisionstest- och mätutrustning kräver mycket noggranna och pålitliga strömsensorer för att analysera effektiviteten hos olika elektroniska och elektriska system, till exempel växelriktare monterade på HEV (hybridelektriska fordon) och EV (elfordon). Vi tillhandahåller ett brett utbud av mycket noggranna och pålitliga strömsensorer och system som är lämpade för dessa applikationer.